सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी नया नाम दर्ता तथा नबिकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Notice

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी नया नाम दर्ता तथा नबिकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

नेपाल सरकार सघियमामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय केन्दिय पञ्जिकरण बिभागको च.न. ६२ मिति २०७२।०४।२८को परिपत्र र जिबिस झापाको च.न.३०३ मिति २०७२।०४।३१को पत्रनुसार ।।

खुदुनाबारी गा.बि.स.क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जेष्ठनागरीक,एकल महिला बिधुवा महिला,अपाङ,लोपोन्मुख र ५ बर्ष मूनीका दलित बालबालिका, लगायत लक्षित समुहका नागरीकहरुलार्इ स्थानीय निकाय मार्फत प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी आब ०७३।०७४ को श्रावण १ गते देखि पाउन सो सम्बन्धी कार्यबिधीको शर्त पुरा गरेका योग्य र इच्छुक नागरिकले अजैको मितीबाट २०७२ मार्ग १५ गते भित्र गा बि स कार्यालयमा रित पुर्वक दरखास्त दिनु हुन सूचित गरिन्छ ।

हाल भत्ता पाइरहेका नागरिकहरुले समेत आगमी आब ०७३।०७४ मा भत्ता लिन चाहेमा वा निरन्तर पाउनका लागी नबिकरणका लागी दरखास्त निबेदन दिन पर्ने छ । यो सूचना बमोजिम दर्ता तथा नबिकरणका लागी दरखास्त नदिने नागरिकहरुको २०७३ श्रावण देखि भत्ता प्राप्त गर्न नस्कने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । थप जानकारीका लागी गा बि स कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध छ ।

नोटः-आवश्यक कागजातहरु नागरीकताको फोटोकपी,आवश्यकता अनुसार अन्य कागज र २ प्रति फोटो

गा.बि.स.सचिब
गणेश कुमार बुढाथोकी

सम्पर्क नम्बरहरु ९८५२६७४४५७ र ९८४२६५६०३९. ९८६२६४३०६९.०२३६२१४७७

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s