• २३ औं परिषदमा आ.ब.०७३/०७४ को लागी प्रस्ताबित कर दस्तुरको दररेट

  0 standard
 • २३ औं गाउ परिषद् बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनीकिकरण

  0 standard
 • सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी नया नाम दर्ता तथा नबिकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

  0 standard
 • खुदुनाबारी “स्मार्ट भिलेज” बन्दै

  0 standard
 • उदाहरणीय खुदुनाबारी

  0 standard
 • १० प्रेरक व्यक्ति छनौट कार्यक्रममा सहभागी हुन खुदुनाबारी गाबिसको अनुरोध

  0 standard
 • बिभिन्न कर शुल्क ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

  0 standard
 • २१ औं गाउँ परिषद् वैठक मितिः २०७०/०९/३०

  0 standard
 • २० औं गाउँ परिषद् वैठक मितिः २०६९/०९/२९

  0 standard
 • बार्षिक समिक्षा गोष्ठी

  0 standard